Izdanja u prodaji

UPRAVNA ZNANOST - JAVNA UPRAVA U...

Naslov: Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Autori: I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: --> otvori <--

Veća slika naslovnice --> otvori <--

Knjiga udžbeničkog karaktera namijenjena je prvenstveno studentima pravnog studija, ali može poslužiti i za stručno usavršavanje bivših studenata te svih onih koji su čitali prijašnje udžbenike iz ovog predmeta. Autori su u udžbeniku na sustavan način pokazali i analizirali teorijske novine u suvremenoj upravnoj znanosti, rasporedivši tekst u devet poglavlja: Javna uprava – temeljni pojmovi, Javna uprava u društvu i u političko-upravnom sustavu, Upravna organizacija i javni menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, Obavljanje poslova državne uprave, Javne službe – službe od općeg interesa, Lokalna i regionalna samouprava, Europski upravni prostor, Reforme i modernizacija javne uprav. Pravna regulacija javne uprave tumačena je u okviru nove teorije institucija koja javnu upravu stavlja u širi kontekst, a upravnu znanost koncipira kao empirijsku disciplinu. Knjiga sadržava i popis kratica, bibliografiju te kazalo pojmova.

Popis obavijesti