Izdanja u prodaji

SOCIOLOGIJA UPRAVE

Naslov: Sociologija uprave

Autor: Josip Kregar

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige:--<otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Prvo izdanje udžbenika namijenjenog studentima studija javne uprave i upravnih znanosti. U udžbeniku se obrađuju osnovne teorije postavke sociologije uprave, prezentirajući  ideje o upravljanju poznatih socioloških teoretičara, zatim se dotiče odnosa uprave i društva, uprave i globalnog sustava, objašnjavajući utjecaj globalizacije na upravu, tranzicijski proces u kojem se nalazi te naposlijetku podastire ekskurs o depolitizaciji i profesionalizaciji javne uprave s naglaskom na merit sistem javne uprave.

Popis obavijesti