Izdanja u prodaji

PERSPEKTIVE ANTIDISKRIMINACIJSKOG PRAVA

Naslov: Perspektive antidiskriminacijskog prava

Autori: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev, Andrea Grgić

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Zbornik radova istoimenog međunarodnog znanstvenog skupa u organizaciji Katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istodobno i udžbenik za kolegij  Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo na petoj godini pravnog studija.  Zbornik je podijeljen u dvije cjeline. U prvom su dijelu radovi koji pridonose boljem razumijevanju ključnih pojmova antidiskriminacijskog prava, namijenjen i onima koji se po prvi puta susreću s pravnom koncepcijom zabrane diskriminacije, a koristan je i za bolje razumijevanje  istog pojma u praksi. U  drugom su dijelu radovi izloženi na skupu, sa širokim rasponom tema poput antidiskriminacijskog prava Srbije i Bosne i Hercegovine u području radnih odnosa, razvoja zaštite žena na međunarodnom planu, odnosa fleksibilizacije uvjeta rada i ravnopravnosti spolova te napora u sprječavanju diskriminacije trudnica na tržištu rada. Nadalje, pojašnjeni su izuzeci i opravdanja kod zabrane diskriminacije, dokidanje institucionalne diskriminacije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, neučinkovitost u borbi protiv diskriminacije Roma na razini Europske unije te je analizirana usporedba američkog i europskog poimanja zabrane diskriminacije.

Popis obavijesti