Izdanja u prodaji

PRAVO NA TUŽBU

Naslov: Pravo na tužbu

Autor: Mihajlo Dika

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Drugo neizmijenjeno izdanje monografije koja je utemeljena na doktorskoj disertaciji autora pod istim naslovom. Još uvijek aktualno  i u mnogome bitno djelo koje može poslužiti ne samo kao osnova za razumijevanje povijesnog razvitka ideje o ulozi procesa u ostvarivanju pravnog  poretka, već i za objašnjenje te uloge u suvremenim uvjetima.  Knjiga obuhvaća analizu pojmova „actio“ i „klage“, povijesni pregled razvoja ideja o pravu na tužbu, teorije o pravozaštitnom zahtjevu, pravo na pravosuđe, teorije o apstraktnom pravu na tužbu te pravo na tužbu kao pravo na meritornu odluku. Dan je pregled francuske i jugoslavenske doktrine o pravu na tužbu te je opisan publicistički monizam u koncipiranju prava na tužbu i pravo na tužbu kao složena procesnopravna pozicija tužitelja u parnici. Ova monografija također može posvjedočiti političkim, društvenim i pravnim uvjetima u vremenu kad je nastala, te terminologiji koja se tada koristila.

Popis obavijesti