Predmet i cilj studentske prakse

Za vrijeme obavljanja prakse student će se, uz mentorstvo odvjetnika, upoznati s praktičnim dijelom pravne struke, te sudskim i izvansudskim postupcima iz pojedinih grana prava koji su predmet specijalizacije odvjetničkog društva, s posebnim naglaskom na građansko pravo u najširem smislu.

Sadržaj studentske prakse

Student će se tijekom trajanja prakse u svakodnevnim zadacima upoznati s osnovnim načelima rada u odvjetničkom društvu, načinom rada sudova i drugih državnih tijela, te komunikacijom sa strankama i protustrankama.

Zadaci studenta će se sastojati u proučavanju dokumentacije, pisanju podnesaka, kontaktiranju sudova i drugih državnih tijela.

Studentska praksa je plaćena.

Vrijeme trajanja studentske prakse

Studentska praksa traje mjesec dana, osam sati dnevno, pri čemu je moguć drugačiji individualni dogovor između studenta i mentora.

Za studente koji za vrijeme obavljanja studentske prakse iskažu poseban trud i zalaganje, te znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova u odvjetničkom društvu, postoji mogućnost zapošljavanja preko studentskog ugovora.

Prijava na natječaj

Prijava na natječaj treba sadržavati životopis, uz podatke o godini studija.

Prijava se šalje na adresu elektroničke pošte: odvjetnicko.drustvo@owens-houska.hr

Trajanje natječaja

Do daljnjega

Popis obavijesti