Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate natječaja Erasmus+ SMS za 2019./20. godinu, a obavijest možete pronaći na stranicama Sveučilišta

Dodatne upute o žalbi dostupne su na stranicama Sveučilišta.

Žalbe se podnose Uredu za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta naslovljene na prodekanicu prof. dr. sc. Ninu Tepeš.

Popis obavijesti