Središnji ured za međunarodnu suradnju, zajedno sa sveučilišnom mrežom DRC i uredom u Beču,  organizira ljetnu školu koja je uvrštena u program 350 godina Sveučilišta u Zagrebu.

Ovogodišnja DRC ljetna škola održat će se na Sveučilištu u Zagrebu od 30. lipnja do 7. srpnja 2019.
Tema ovogodišnje škole je “ Falling walls - moving borders - common house Europe?”.

Više informacija dostupno je na www.drc-danube.org/drc-summer-school.

Važna napomena: iznos kotizacije za studente Sveučilišta u Zagrebu je samo 50 eura (za sve ostale je 200 eur).

Popis obavijesti