Studentske referada na studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uredovno rade sa strankama do 15. srpnja 2019. godine.

Popis obavijesti