Osobito bitne obavijesti za vrijeme online nastave

Obavijesti se objavljuju na stranici https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente

 


Katedra za teoriju prava objavljuje

NATJEČAJ

za izbor četiri (4) demonstratora za akad. god. 2019./2020.

 

Kandidati za demonstratore trebaju ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

  1. pravni studij upisan akad. god. 2018./2019.
  2. položenih najmanje 6 (šest) ispita prve godine studija
  3. prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4.00
  4. ocjena iz ispita iz teorije prava najmanje vrlo dobar (4).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti prijepis ocjena, motivacijsko pismo, životopis koji uključuje podatke o ispunjenim minimalnim uvjetima te jedan pozitivno ocijenjen seminarski rad iz bilo kojeg predmeta prve godine studija.

Rok za podnošenje prijava je 16. rujna 2019. godine.

Prijave se šalju na e-adresu ruzica.mihelj@pravo.hr.

Popis obavijesti