Pjevački zbor Pravnog fakulteta Capella juris održava audiciju za nove članove u srijedu, 16. listopada 2019. u 20 sati u Ćirilometodskoj 4.
Za audiciju nije potrebna posebna priprema, a do studenog je moguće  pristupanje Zboru i u terminu redovnih proba.
Capella juris se sastaje na probama svakog ponedjeljka i srijede od 20 do 22 sata u Ćirilometodskoj 4 (dvorana 7 na drugom katu).

Pjevački zbor Capella juris

Popis obavijesti