Osobito bitne obavijesti za vrijeme online nastave

Obavijesti se objavljuju na stranici https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente

 


Predmet i cilj studentske prakse
Za vrijeme obavljanja prakse student će se, uz mentorstvo odvjetnika, upoznati s praktičnim dijelom pravne struke, te sudskim i izvansudskim postupcima iz pojedinih grana prava koji su predmet specijalizacije odvjetničkog društva, s posebnim naglaskom na građansko pravo u najširem smislu.

Sadržaj studentske prakse
Student će se tijekom trajanja prakse u svakodnevnim zadacima upoznati s osnovnim načelima rada u odvjetničkom društvu, načinom rada sudova i drugih državnih tijela, te komunikacijom sa strankama i protustrankama.
Zadaci studenta će se sastojati u proučavanju dokumentacije, pisanju podnesaka, kontaktiranju sudova i drugih državnih tijela.
Studentska praksa je plaćena.

Vrijeme trajanja studentske prakse
Studentska praksa je na neodređeno, radno vrijeme je osam sati dnevno, pri čemu je moguć drugačiji individualni dogovor između studenta i mentora.

Prijava na natječaj
Prijava na natječaj treba sadržavati životopis, uz podatke o godini studija.
Prijava se šalje na adresu elektroničke pošte: odvjetnicko.drustvo@owens-houska.hr

Trajanje natječaja
Natječaj traje do 29. 11. 2019. g.

Popis obavijesti