Osobito bitne obavijesti za vrijeme online nastave

Obavijesti se objavljuju na stranici https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente

 


Obavještavamo studente Pravnog fakulteta da je objavljen Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (EU-KA103) za akademsku godinu 2020./21., poveznica: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/.

Kriteriji prema kojima će se vršiti odabir studenata temelje se na broju prethodno ostvarenih ECTS bodova i prosjeku ocjena u trenutku predavanja natječajne dokumentacije, znanja stranog jezika i ispunjenog upitnika. Apsolutnu prednost imaju studenti koji još nisu bili na Erasmus+ studijskom boravku.

Svi studenti koji se prijavljuju na Natječaj za ak. god. 2020./21. dužni su prisustvovati Info danu o programu Erasmus+ koji će se održati u utorak 4. veljače 2020., u 11 sati u dvorani V., TRH 14. U slučaju iznimne nemogućnosti dolaska na Info dan, studenti su dužni prije prijave na Natječaj doći na individualno savjetovanje u Ured za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta, uz prethodnu najavu na imo@pravo.hr .

Svi studenti koji se prijavljuju na Natječaj za ak. god. 2020./21. dužni su uz dokumentaciju propisanu Natječajem dostaviti i ispunjen upitnik, potpisan i pečatiran u Uredu za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta. Bez ispunjenog upitnika predana dokumentacija nije potpuna. Više o samom upitniku i načinu predaje natječajne dokumentacije može se saznati na Info danu.

Sveučilišta u Ujedinjenom Kraljevstvu te Zuyd Hogeschool u Nizozemskoj nije moguće prijaviti na ovogodišnjem Natječaju.

Ako se za određena sveučilišta traži posebna potvrda ili certifikat o stupnju znanja jezika, potrebno ga je priložiti natječajnoj dokumentaciji.

Ured za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta


Upitnik

Popis obavijesti