Osobito bitne obavijesti za vrijeme online nastave

Obavijesti se objavljuju na stranici https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente

 


Zastupnica Sunčana Glavak traži osobe zainteresirane za stažiranje u Uredu zastupnice u Europskom parlamentu u Bruxellesu tijekom 2020. godine. Planirano trajanje staža je šest tjedana. Stažisti se zapošljavaju na puno radno vrijeme te imaju pravo na mjesečnu naknadu, sukladno odgovarajućim pravilima Europskog parlamenta.

Budući stažisti imat će priliku raditi kao stručna i administrativna potpora zastupnici i asistentima, pratiti rad parlamentarnih odbora i plenarnih sjednica. Uz praćenje i analizu zakonodavnih prijedloga, zadaće stažista bit će praćenje relevantnih događaja u Hrvatskoj i Europskoj uniji te podrška u provedbi projekata i organizaciji konferencija, dolaska posjetitelja te koordinacija sa zastupnicom oko upita građana.

Kandidat mora biti državljanin države članice Europske unije ili države pristupnice/kandidatkinje, uz potpunu poslovnu sposobnost. Očekuje se izvrsno poznavanje hrvatskog jezika, napredno korištenje engleskog jezika, a znanje drugih službenih jezika Europske unije je prednost.

Poželjno je da je kandidat na završnoj godini studija ili apsolvent:
-    Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu
-    Pravnog fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci ili Osijeku
-    Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
-    Međunarodnih odnosa na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu i Dubrovniku
-    Visoke škole Edward Bernays
-    Veleučilišta VERN
-    Zagrebačke škole ekonomije i managementa
-    Sveučilišta Sjever

Od kandidata se očekuje poznavanje osnova informatičke pismenosti, rada na računalu te rada na društvenim mrežama.

Kandidat ne može pristupiti testiranju ako za vrijeme stažiranja ima bilo kakav radni ugovorni odnos (osim ako staž predstavlja dio stručnog usavršavanja ili dio akademskih istraživačkih aktivnosti). Također, ako je već prethodno bio stažist u zastupničkom uredu ili je radio kao lokalni ili akreditirani parlamentarni asistent u zastupničkom uredu.

Od kandidata se očekuju razvijene analitičke i istraživačke vještine, uz izraženu spremnost na rad u intenzivnom međunarodnom okruženju. Izražen interes za međunarodne te europske poslove i politike, razumijevanje strukture, nadležnosti i procedura europskih institucija te vrlo dobro izražavanje u govoru i pismu također su poželjne osobine.

Životopisi se zaprimaju na adresu e-pošte suncana.glavak@europarl.europa.eu, uz naznaku "Stažiranje -  [prezime kandidata]", najkasnije do 15. veljače 2020.

Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati. Testiranje će biti organizirano iz područja općeg znanja, međunarodnih odnosa i europskih institucija, nakon čega će kandidati koji prođu selekcijski postupak, ovisno o rezultatu, biti pozvani na stažiranje. Kandidati čiji životopisi odgovaraju uvjetima iz gore navedenog natječaja bit će pozvani na testiranje 24. veljače 2020., a o točnom vremenu bit će obavješteni na vrijeme.

* Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na oba roda (muški i ženski), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

Poziv

Letak

Popis obavijesti