Sud Europske unije i ove godine omogućava studentima zapošljavanja tijekom ljetnih mjeseci. Riječ je o zaposlenju tijekom ljetnih školskih praznika (1. srpnja -  30. rujna), u trajanju od mjesec dana.

Prijave kandidata dostupne su svim službama u Sudu EU-a, tako da nema ograničenja u pogledu područja studija ili jezika. Odjel za pravno prevođenje na hrvatski jezik u pravilu zapošljava studente hrvatskih pravnih fakulteta s dobrim poznavanjem francuskog jezika.

Kandidati moraju imati navršenih 18 godina u kalendarskoj godini u kojoj podnose prijave, a u vrijeme zapošljavanja ne smiju imati više od 25 godina. Rok za podnošenje prijava je 31. ožujka 2020. (17h00, SEV), a prijave sa podnose putem aplikacije EU CV Online.

Više informacija dostupno je na stranici https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/act/act_getDescrFile.cfm?id_call=858&lng=FRA

Popis obavijesti