Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je ponedjeljak 31. kolovoza 2020. do 16 sati. 

Studenti koji žele da ih Dekan Pravnog fakulteta predloži za dodjelu Rektorove nagrade za posebni natjecateljski uspjeh ili društveno koristan rad u akademskoj ili široj zajednici, trebaju prijavu poslati do 14. kolovoza 2020. u 14:30 sati Odboru za poticanje izvrsnosti studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu sukladno Pravilniku o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade (https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_Dekanovoj_nagradi_i_postupku_predlaganja_dodjele_Rektorove_nagrade_za_Vijece.pdf).

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade i sveučilišni Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/,

kao i u priloženim datotekama:

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/Natjecaj_za_dodjelu_Rektorove_nagrade_2019_2020.pdf

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/Pravilnici/2020_Pravilnik_o_dodjeli_Rektorove_nagrade_-_procisceni_tekst.pdf
 

Popis obavijesti