Produljuje se rok prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.

Novi rok za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta je do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. do 16 sati.

Studenti koji žele da ih Dekan Pravnog fakulteta predloži za dodjelu Rektorove nagrade za posebni natjecateljski uspjeh ili društveno koristan rad u akademskoj ili široj zajednici, trebaju prijavu poslati do 14. kolovoza 2020. u 14:30 sati Odboru za poticanje izvrsnosti studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu sukladno Pravilniku o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade

Odluka

Popis obavijesti