Na temelju odredbe čl. 7., st. 1. Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Igor Gliha raspisuje Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za pisani rad (jedan do tri autora) za akademsku godinu 2020./2021.

Prijava na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade, uz tekst rada u PDF i DOC(X) formatu i izjavu o izvornosti (u PDF formatu) kojom se potvrđuje da je rad izvorni rezultat autorovog istraživanja te da u njegovoj izradi nisu korišteni drugi izvori osim onih navedenih u radu, podnosi se Odboru za poticanje izvrsnosti studenata Fakulteta putem elektronske pošte na adresu izvrsnost@pravo.hr.

Mentor je obvezan pisano mišljenje izraditi ispunjavanjem obrasca u prilogu i u natječajnom ga roku predati Odboru za poticanje izvrsnosti studenata putem elektronske pošte na adresu izvrsnost@pravo.hr.

Rok za prijavu na Natječaj je srijeda 30. lipnja 2021. do 16 sati.


Obrazac Mišljenje mentora 

Popis obavijesti