Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas da sudjelujete na znanstvenoj konferenciji studentsko-nastavničke udruge Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ZA-Pravo, naziva „Razvoj i izazovi zaštite prava LGBTIQA+ osoba”, koja će se održati na Dan ljudskih prava, 10. prosinca 2021. godine. 

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, pozivamo Vas da Organizacijskom odboru na e-adresu za.pravo.lgbtiq.osoba@gmail.com do 15. rujna 2021. godine dostavite naslov rada s imenom/ima (su)autor(ic)a te naslov rada sa sažetkom (do 200 riječi) i do pet ključnih riječi. 

Tema rada treba ulaziti u širi okvir zaštite i unaprjeđenja prava LGBTIQA+ osoba, rodne jednakosti, zabrane diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i sl. Druge teme iz područja osiguranja jednakosti, afirmacije i zaštite prava LGBTIQA+ osoba također su dobrodošle.

Po završetku prijava, Organizacijski odbor će evaluirati prijavljene teme i sažetke te do 30. rujna 2021. godine obavijestiti autore o prihvaćanju tema te ih pozvati da do 10. studenog dostave cjelovite verzije radova. 

Radovi trebaju biti napisani u programu Microsoft Word te, zajedno sa sažecima (na hrvatskom i engleskom jeziku) i popisom literature trebaju biti opsega do najviše 40.000 znakova s prazninama. Pri navođenju izvora u tekstu te popisu literature potrebno je koristiti APA 6th Edition stil. 

Nakon zaprimanja cjelovite verzije radova, autori će do 30. studenog biti obaviješteni o prihvaćanju radova za izlaganje na konferenciji te objavu u zborniku radova s konferencije. 

Pravo prijave tema za sudjelovanje na konferenciji imaju znanstvenice i znanstvenici s pravnih i drugih društvenih fakulteta u zemlji i inozemstvu te studentice i studenti doktorskih; poslijediplomskih; integriranih preddiplomskih i diplomskih; diplomskih; te preddiplomskih studija prava i drugih društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu. 

Svaki autor može sudjelovati najviše s dva rada, od čega samo jednom radu može biti jedini autor ili prvi suautor.

Sudjelovanje na konferenciji te objava rada u zborniku radova s konferencije u potpunosti su besplatni za autor(ic)e.

Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski te radovi mogu biti pisani te izloženi na bilo kojem od tih jezika. 

Važni datumi:

15. rujna 2021. – rok za prijavu tema i sažetaka radova

30. rujna 2021. – obavijest o prihvaćanju tema i poziv za dostavljanje cjelovitih radova

10. studenog 2021. – rok za dostavljanje cjelovite verzije rada

30. studenog 2021. – obavijest o prihvaćanju rada za izlaganje na konferenciji i objavu u zborniku radova s konferencije

10. prosinca 2021. – dan održavanja konferencije (Dan ljudskih prava)

Veselimo se prijavama i što širem odazivu znanstvenica i znanstvenika te studentica i studenata!

Organizacijski odbor konferencije (Conference Organizing Committe)

Predsjedavajući (Chairs):

Dr Ana Horvat Vuković, Faculty of Law / University of Zagreb /  ZA-Pravo association
Valentino Kuzelj, ZA-Pravo association)
Dr Antonija Petričušić, Faculty of Law / University of Zagreb /  ZA-Pravo association

Članovi (Members):

Dr Koen Slootmaeckers, City University of London
Dr Wolfgang Benedek, University of Graz
Dr Bojan Bilić, University of Vienna
Dr Ivana Dobrotić, University of Oxford
Dr Franko Dota, Zagreb Pride / University of Rijeka
Dr Branka Galić,   Faculty of Philosophy / University of Zagreb
Dr Barbara Havelkova, University of Oxford
Dr Roman Kuhar, University of Ljubljana
Dr Tea Škokić, Institut za etnologiju i folkloristiku / The Institute for Ethnology and Folklore Research
Dr Tanja Vučković Juroš, Faculty of Philosophy / University of Zagreb
 

Popis obavijesti