Pozivamo sve studentice i studente treće, četvrte i pete godine studija koji se žele kroz praksu osposobiti za praktični rad u pravnoj struci da najkasnije do 27. rujna 2021. na web stranici Pravne klinike (http://klinika.pravo.unizg.hr/node/22) podnesu prijavu za sudjelovanje. Iznimno, svoju želju za pridruživanje klinici mogu izraziti i osobito motivirani studenti druge godine.

Pravna klinika pruža najizravniju mogućnost praktičnog obrazovanja kroz neposredan rad studenata na stvarnim slučajevima, sa stvarnim strankama i na stvarnim pravnim problemima. Rješavajući pravne probleme građana, možete steći najizravniji uvid u način na koji pravo funkcionira. Uz to, u Pravnoj klinici potiče se timski rad, i studentima otvara prostor za vlastitu inicijativu.

Rad u Pravnoj klinici ima još jedan cilj: da studenti, osposobljavajući se za svoju buduću profesiju, ujedno pruže i korisnu uslugu svima koji joj se obrate za pravnu pomoć. Utoliko je Pravna klinika pravo mjesto i za sve one koje zanima volonterski i pro bono rad na temama od općeg interesa. U Klinici k tome stječete posebna znanja i vještine koje se nigdje drugdje ne mogu na toj razini naučiti (npr. praktična pitanja ovrhe, rad na problemima azilanata i stranaca, pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela, prava pacijenata i sl.), a i pomažete onima koji ne mogu drugdje ostvariti primjerenu pravnu zaštitu.

Studenti kliničari u prvom redu sudjeluju u Klinici dobrovoljno, radi vlastitog usavršavanja. Nakon jednog semestra rada u Klinici, studenti koji se s uspjehom osposobe te odrade minimalni klinički kurikulum mogu ostvariti 10 ECTS bodova koji će im se priznati kao praktična nastava na petoj godini studija. Idealno, međutim, klinička praksa traje dva do tri semestra, pri čemu studenti nakon prvog semestra dijelom preuzimaju mentorske funkcije i vodstvo grupa u Klinici te se mogu okušati u pisanju pravnih članaka, bilo za blog bilo za službeni bilten Pravne klinike. Studenti se isto tako, pri otvaranju slobodnog mjesta, mogu zaposliti kao administratori, raditi u odnosima s javnošću, a mogu i konkurirati za glavnog urednika biltena Pro bono. 

Pojedinosti o dostignućima kliničara i djelovanju Pravne klinike možete naći na web-stranici Pravne klinike te biltenu Pro bono. Za sva dodatna pitanja, javite se na službeni mail klinika@pravo.hr.

Pravna klinika organizira Mjesec otvorenih vrata Pravne klinike u razdoblju od 4. do 24. rujna. Sva dežurstva će biti otvorenog tipa, odnosno svi zainteresirani studenti moći će osobno svratiti u prostorije Klinike svakim radnim danom od 10 do 12 sati te srijedom i četvrtkom od 17 do 19 sati. Studenti će biti provedeni kroz način rada od trenutka zakazivanja sastanka sa strankama do forme u kojoj Pravna klinika pruža besplatnu pravnu pomoć. Isto tako, svi zainteresirani studenti moći će saznati sve pojedinosti koje ih zanimaju o konkretnom radu u Klinici, koje obveze Klinika nosi, koja prava i druge pogodnosti Klinika daje. 

Potrebna je prethodna predbilježba termina na službeni mail: klinika@pravo.hr, radi poštivanja epidemioloških mjera i kontrole broja osoba u prostorijama Klinike. 

Popis obavijesti