Poštovani, 

sa zadovoljstvomVas pozivamo na
MEĐUNARODNU VIDEOKONFERENCIJU
“STRATEŠKIMENADŽMENT RIZIKA I KRIZA – SPREMNOST NA BUDUĆE KRIZE”, 

koja će bitiodržana 19. i 20. oktobra 2021. godine
uorganizaciji: 

1.  Centra za analizurizika i upravljanje krizama iz Beograda, 

2.  Hrvatske udruge zameđunarodne studije iz Zagreba, 

3.  Instituta zastandardizaciju Srbije iz Beograda i 

4. Evropskog centra zamir i razvoj, UN, iz Beograda.  

 Takođe, pozivamo svezainteresovane autore da predaju svoje radove koji se odnose na područja istraživanja (konferencije), poduslovom da isti rad nikada nije objavljen. Vremenski rok za prijem kompletnog rada je 15. novembar 2021. godine. 

 
Prispeli radovi koji dobiju pozitivnu recenziju biće objavljeni u Zborniku radova(kategorija M33).

Radove možete dostavitina e-mail: natasamiletic2@gmail.com
Pitanja u vezi prijave radova možete postaviti Nataši Miletić, broj telefona 060 066 79 58

Za više informacija okonferenciji, uključujući i registraciju učesnika, posetite: https://web-storm.rs/

POZIVNO PISMO

BROŠURA

Popis obavijesti