Poštovani,


Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Centrom za seksualna prava - Ženska soba provodi istraživanje o spolnom uznemiravanju studenata/ica u kontekstu visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.


Molimo Vas da svim Vašim studentima i studenticama proslijedite anketni upitnik kako bi došli do što većeg broja ispitanika i ostvarili što bolje rezultate istraživanja.


Cilj istraživanja je utvrditi učestalost spolnog uznemiravanja koje studenti i studentice doživljavaju od fakultetskog osoblja, usporediti rezultate s prethodno provedenim istraživanjima te utvrditi neke značajke spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj.U ovom istraživanju pod spolnim uznemiravanjem podrazumijevamo svako verbalno, neverbalno ili fizički neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.


Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti anonimno i dobrovoljno, a od ispunjavanja upitnika možete odustati u bilo kojem trenutku. Svi prikupljeni podatci bit će korišteni isključivo u istraživačke svrhe te će biti prikazani samo na grupnoj razini stoga Vas molimo da iskreno odgovorite na postavljena pitanja. O glavnim rezultatima istraživanja izvijestit ćemo Vas istim načinom kako smo Vam pristupili s pozivom za sudjelovanje u istraživanju.

Ispunjavanje upitnika traje oko 20-ak minuta.


Obrazac: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSq0mCFOY76LAb09qE7kq2gxg4_OBaasJNPXJNnR550-y8LQ/viewform?usp=sf_link

[https://lh4.googleusercontent.com/LzC-ql6qz_-wOQh9HWuSO8AsYnWH5sQxrfNONJrjOcX0hj2uU51ga9ZQSJq-zAVp6Xe8o-4_F4M=w1200-h630-p]<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSq0mCFOY76LAb09qE7kq2gxg4_OBaasJNPXJNnR550-y8LQ/viewform?usp=sf_link>
Istraživanje o spolnom uznemiravanju u kontekstu visokoškolskog obrazovanja<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSq0mCFOY76LAb09qE7kq2gxg4_OBaasJNPXJNnR550-y8LQ/viewform?usp=sf_link>
Drage kolegice i kolege, mi smo grupa studentica i studenata prve godine Diplomskog studija socijalne pedagogije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koja provodi istraživanje o spolnom uznemiravanju studenata/ica u kontekstu visokoškolskog obrazovanja. Cilj istraživanja je utvrditi učestalost spolnog uznemiravanja koje studenti i studentice doživljavaju od fakultetskog osoblja, usporediti rezultate s prethodno provedenim istraživanjima te utvrditi neke značajke spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj. U ovom istraživanju pod spolnim uznemiravanjem podrazumijevamo svako verbalno, neverbalno ili fizički neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti anonimno i dobrovoljno, a od ispunjavanja upitnika možete odustati u bilo kojem trenutku. Svi prikupljeni podaci bit će korišteni isključivo u istraživačke svrhe te će biti
docs.google.comUnaprijed zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.

Istraživački tim: Ana Marče, Mirela Šarić, Ivana Pešova, Braian Perin, Roko Salković, Maja Lovrinčević

 

Popis obavijesti