Demonstratori

I. god.

Opća teorija prava i države 

Kuna Ivan
Jerabek Josipa
Palijaš Ivana
Šošić Bartol

 

Opća povijest prava i države

Bubrić Lucija
Ivšić Karlo
Katalinić Lucija
Pokorny Josip
Sabljak Marko
Šubarić Sara
Šumiga Antonio
Vidoša Lovro

Sociologija 

 

 

Strani jezik

Bašić Lorena
Glavich Mandarić Ivan Lus
Jaklić Petra
Rudnički Ela
 

Rimsko privatno pravo

Altabas Ana
Hajrudinović Aida
Krstačić Ella
Ledić Filipa
Lukenda Ana Marija
Orešković Luka
Sabljak Marko
Stojić Mare 

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 

Jerebek Josipa
Brajko Andrija
Skuliber Jurica

 

Politička ekonomija 
Ekonomska politika

 

 

II. god.

Ustavno pravo 

 

 

Obiteljsko pravo 

 

 

Pravo informacijskih tehnologija 

 

 

Europsko javno pravo

 

 

Kazneno pravo 

Gerić Sara
Hodalj Marija 
Lukenda Ana-Marija
Maskalin Kim
Mataga Ema
Palijaš Ivana
Savić Lara
Stojić Mare

III. god.

Građansko pravo 

 

 

Financijsko pravo i financijska znanost 

 

 

Međunarodno  pravo 

 

 

Upravna znanost

Deranja Nina
Josipović Ivana
Vojvoda Nikša

 

Kazneno procesno pravo 

 

 

IV. god.

Upravno pravo 

 

 

Građansko procesno pravo 

 

 

Međunarodno privatno pravo 

 

 

Radno i socijalno pravo 

 

 

Pomorsko i općeprometno pravo