Prijem studenata u Dekanat

Imate li pitanje ili problem koji želite riješiti? Vrata Dekanata otvorena su za konzultacije u sljedećem terminu:

DEKAN
Prof. dr. sc. IGOR GLIHA
Utorak:    9 – 10  sati

PRODEKANICA za međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. MAJA SERŠIĆ
Utorak:    15 – 16 sati

PRODEKAN za znanost
Prof. dr. sc. SINIŠA PETROVIĆ
Utorak:    9 – 10  sati

PRODEKANICA za poslovanje
Izv. prof. dr. sc. TEREZA ROGIĆ LUGARIĆ
Utorak:    9 – 10  sati

PRODEKAN za nastavu
Doc.dr.sc. MARKO JURIĆ
Utorak:    9 – 10  sati

Dekan i prodekani mogu primiti studente i u drugim terminima osim gore navedenih, uz prethodnu najavu na dekanat@pravo.hr.