Izbor studentskog pravobranitelja

Studentski pravobranitelj je student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Studentski zbor natječaj za izbor Studentskog pravobranitelja raspisuje u travnju. Na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani studenti, neovisno o godini studija, prosjeku ili životnoj dobi. Studentski pravobranitelj bira se na temelju javnog poziva studentima koji se objavljuje na stranicama Studentskog zbora i Studentskog pravobranitelja. O natječaju se studente informira i putem Pravokutnika i Facebook profila Studentskog pravobranitelja i Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Kandidati za Studentskog pravobranitelja moraju dostaviti kratki program rada i životopis. U programu rada kandidati trebaju naznačiti temeljne smjernice svoje kandidature. Studentski pravobranitelj se bira tajnim glasovanjem. Izbor se odvija na sljedeći način:

  • u slučaju jednog ili dva kandidata, potrebna je većina glasova nazočnih članova Studentskog zbora.
  • u slučaju tri ili više kandidata, potrebna je većina glasova svih članova Studentskog zbora. Ako nijedan kandidat nije dobio navedenu većinu, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova te se izabranim kandidatom smatra onaj koji je dobio većinu glasova nazočnih.

Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana, a počinje teći od svibnja. Ista osoba može biti izabrana najviše dva puta. Ponovni izbor Studentskog pravobranitelja odvija se po redovnom postupku za izbor Studentskog pravobranitelja.