Članovi Studentskog zbora - saziv 2021./22. i 2022./23.

PRAVNI STUDIJ

 1. Ana Altabas
 2. Bartol Šošić
 3. Elena Kremer
 4. Filipa Ledić
 5. Fran Mršo
 6. Fran Nikolić
 7. Ivan Mahmutović
 8. Ivan Modrić
 9. Josipa Jerabek
 10. Karla Nogić
 11. Karmen Barbić
 12. Lovro Matić
 13. Lucija Krsnik
 14. Mihaela Slunjski
 15. Nika Dabetić
 16. Rea Štoković
 17. Roko Roglić
 18. Šimun Brčić
 19. Tina Perić


STUDIJSKI CENTAR ZA JAVNU UPRAVU I JAVNE FINANCIJE

 1. Ana Biškić
 2. Domagoj Andrlić
 3. Dora Kruhak
 4. Ilijana Blažanović


STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA

 1. Lorena Sabolić
 2. Petra Romac
 3. Slavica Martinić-Meštrante


POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

 1. Karlo Kožina

 

Izbori za sljedeći saziv Studentskog zbora će se održati u ožujku 2023. godine.