Predsjedništvo i studentski predstavnici

Predsjedništvo

 

 • Leo Fel, predsjednik
 • Mario Dominik Burić, potpredsjednik
 • Alen Šukurica, tajnik

 

Studentski predstavnici

PRAVNI STUDIJ

 1. Tea Babić
 2. Mario Dominik Burić
 3. Ante Dujić
 4. Andrija Duvnjak
 5. Mia Đurđevac
 6. Leo Fel
 7. Amir Hećimović
 8. Ante Franić
 9. David Jakovljević
 10. Mario Jerak
 11. Kristina Kinda
 12. Morana Kovač
 13. Nika Milinović
 14. Sara Pavić
 15. Sara Pavlović
 16. Kristian Perković
 17. Alen Šukurica

STUDIJSKI CENTAR ZA JAVNU UPRAVU I JAVNE FINANCIJE

 1. Natalija Dobrica
 2. Magdalena Hamer
 3. Marija Karan

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA

 1. Ina Delić
 2. Ivana Dujak
 3. Petra Klasić

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

 1. Nika Bačić Selanec
 2. Juraj Brozović

 

Mandat traje u akademskoj godini 2017./2018. i 2018./2019.