23. 1. 2017. u 07:58
Uređeno: 23. 1. 2017. u 07:59

SISTEMATSKI PREGLED za studente 1. godine Pravni fakultet   – Pravo- koji prvi put upisuju Pravo,redovni student, ak. god. 2016/2017 - obavljat će se prema rasporedu:

 

Sistematski pregled obavljat će se u ŠKOLSKOJ AMBULANTI, Siget, Avenija V. Holjevca 22, tel.: 6536 168, dr. sc. Nina Petričević dr. med. spec. školske med., med. ses. Ljuba Ćurić.

Na sistematski pregled ponijeti: 1. indeks    

                                                    2. zdravstvenu iskaznicu

                                                    3. povijest bolesti (ako imate).

Sistematski pregled je obavezan i jedan od uvjeta za upis u 2. godinu studija. Molimo studente da dolaze u dogovoreno vrijeme radi nemogućnosti davanja dodatnih termina. Studenti se mogu zamijeniti za termin sa drugim studentom ,bez obzira na početno slovo prezimena.

 

Raspored pregleda nalazi se u prilogu.

Smjer

Datum

Termin

Studenti sa početnim slovima prezimena

 

Pravni fakultet – Pravo

24.01.2017.

8 sati

Kon - Kož

 

 

24.01.2017.

10 sati

Kraj – Krn

 

                       

26.01.2017.

8 sati

Krs - Kur

 

 

26.01.2017.

10 sati

Kut -Log

 

 

27.01.2017.

14 sati

Lon -Ljub

 

 

27.01.2017

16sati

Mag-  Marin

 

 

30.01.2017.

8 sati

Marinč - Matić

 

30.01.2017.

10 sati

Matij -Mikloš

 

 

02.02.2017.

8 sati

Miku - Milj

 

 

02.02.2017.

10 sati

Mlin - Muž

 

03.02.2017.

14 sati

Nak - Ože

 

03.02.2017.

16 sati

Pad - Peh

 

06.02.2017.

8 sati

Pek - Pil

 

06.02.2017.

10 sati

Piš - Pup

 

07.02.2017.

14 sati

Pušk - Raš

 

07.02.2017.

16 sati

Rat - Rotim

 

09.02.2017.

14sati

Rudi - Sert

 

09.02.2017.

16 sati

Ses-  Skoč

 

28.02.2017.

8 sati

Slad - Stipeč

 

28.02.2017.

10sati

Stipić - Šak

 

Datum

Termin

Studenti sa početnim slovima prezimena

 

03.03.2017.

14 sati

Šal - Šik

Pravni fakultet-

Pravo

03.03.2017.

16 sati

Šim - Šoić

 

06.03.2017

8 sati

Špan - Telebuh

 

06.03.2017.

10 sati

Terl -  Topi

 

08.03.2017.

8 sati

Topl -  Užer

 

08.03.2017.

10 sati

Več - Vojv

 

10.03.2017.

8 sati

Vor - Vun

 

10.03.2017.

10 sati

Wag - Zub

 

13.03.2017

14 sati

Žab - Žuž

Biserka Salar
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana