10. 2. 2017. u 10:51
Uređeno: 10. 2. 2017. u 10:55

Studenti su dužni pročitati raspored, upute, pravila i postupak upisa u ljetni semestar...

Studenti svih godina koji nisu popunili Osobne podatke pri upisu zimskog semestra u mjesecu rujnu 2016. god. obvezni su popuniti podatke putem studomata u opciji Podaci o studentu - Osobni podaci.

 

Obvezno je upoznati se sa slijedećim:

RASPORED I POSTUPAK PREDAJE INDEKSA ZA UPISE U LJETNI SEMESTAR 2016/17. AKAD. GOD.

PRAVILA UPISA LJETNOG SEMESTRA ZA REDOVITE STUDENTE

PRAVILA UPISA LJETNOG SEMESTRA ZA IZVANREDNE STUDENTE

PODACI ZA UPLATU PARTICIPACIJE ŠKOLARINE NA PRAVNOM STUDIJU

OBAVIJEST O UPISU DESETOG SEMESTRA (NAPREDNOG SEMINARA-DIPLOMSKOG RADA)

 

Odabir seminara, vježbi te mentora za Napredni seminar predviđeni su od 28. veljače do 5. ožujka prema obavijestima koje će biti naknadno objavljene na mrežnim stranicama.

Danijel Relković
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana