1. 3. 2017. u 10:36
Uređeno: 1. 3. 2017. u 10:42

Izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak 28. ožujka i srijedu 29. ožujka 2017. u vremenu od 8,00 do 20,00 sati.
U izborima imaju pravo sudjelovati svi studenti upisani na integrirani, dodiplomske, preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije fakulteta.
Svaki se student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Kandidatura se, na priloženom obrascu, predaje u pisarnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 16. ožujka 2017. radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, utorkom od 9,00 do 13,00 i od 14,00 do 15,00 sati, te 16. ožujka 2017. od 9,00 do 12,00 sati.

Odluka o provodjenju izbora za SZ PFZ.pdf

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za provedbu izbora za SZ PFZ.pdf

Studentski_izbori_2017_-_obrazac_za_kandidature.doc

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana