17. 5. 2017. u 11:09

POZIV

Poštovane kolegice, poštovani kolege, pozivamo Vas na predavanje „Temelji akademske komunikacije“.
Predavanje će obuhvatiti osnovne informacije o komunikaciji u pisanoj i usmenoj formi u akademskom kontekstu.

Predavač: Božidar Nikša Tarabić, mag. psych.
Prijaviti se možete na e-mail: bozidar.niksa.tarabic@unizg.hr

Cilj je predavanja:
- pregled forme, sadržaja i vrste informacija
- definiranje svrhe (cilja) komunikacije
- diskusija o odabiru komunikacijskog kanala i očekivanja

Mjesto i raspoloživi termini predavanja:
Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14 – Velika vijećnica:
- 24.5. (srijeda), od 17 do 19 sati – kapacitet 50 studenata;
- 25.5. (četvrtak), od 10 do 12 sati – kapacitet 50 studenata.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana