19. 5. 2017. u 14:31

Teme koje će se obraditi su Pregovori Hrvatske i Bugarske za članstvo u Europskoj Uniji, Perspektive i izazovi Bugarske i Hrvatske pred presjedanjem EU Vijeća, Suradnja između Hrvatske i Bugarske u okviru EU-27, te naravno i pitanje Brexita. Studenti će imati priliku postavljati pitanja za vrijeme trajanja konferencije, kao i za neformalno druženje na organiziranom domjenku.
Radujemo se svakom dolasku. Prijava na e-mail: mikulandra.iva@gmail.com

/_news/21284/received_1934122630154736.png

Slobodna sam proslijediti Vam pozivnicu na konferenciju "Bulgaria: 10 Years in the EU and the Future od Europe", organiziranu od strane Veleposlanstva Republike Bugarske i Informacijskog ureda Europskog Parlamenta u Zagrebu. Konferencija će se održati u četvrtak, 25. svibnja, u 9:00, a trajanje konferencije s domjenkom je predviđeno do 13:00h.

 

S poštovanjem,
Iva Mikulandra

Renata Požgaj
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana