17. 7. 2017. u 08:09
Uređeno: 6. 9. 2017. u 09:58

Kandidati svoje prijave sa životopisom i pismom motivacije mogu dostaviti na e-mail adresu uredništva urednistvo.probono@gmail.com do 10. rujna 2017.

Trenutno je otvoren natječaj za prijem novih članova uredništva biltena Pro bono. Traže se motivirani pojedinci s novinarskim i/ili uredničkim iskustvom. Preduvjet za prijavu je da je riječ o osobi koja je već uključena u rad Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu ili koja to tek namjerava postati

 

Pro bono je bilten (časopis) Pravne klinike . U cijelosti ga izrađuje nekolicina studenata – volontera Pravne klinike i njihovih suradnika. Donosi zanimljivosti i aktualnosti iz rada Pravne klinike, intervjue i stručne članke relevantne pravne tematike bazirane na stvarnim slučajevima s kojima su se stranke javile Pravnoj klinici, a svaki ima i zasebnu temu broja. Prvi je broj izašao u rujnu 2012., a izlazi semestralno (dva puta godišnje). Svakih nekoliko godina planirano je i međunarodno izdanje, a prvo takvo izdano je 2015. godine.

 

Kandidati svoje prijave sa životopisom i pismom motivacije mogu dostaviti na e-mail adresu uredništva urednistvo.probono@gmail.com do 10. rujna 2017.

 

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Alan Uzelac

voditelj Pravne klinike

Danijel Relković
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana