Obavijesti
OBAVIJEST OBRANA DOKTORSKOG RADA       Ovime se objavljuje da će se javna obrana doktorskog rada Marine Zagorec pod naslovom:     „ Maloljetnički zatvor u hrvatskom kaznenopravnom sustavu “       održati 15. studenog 2019. godine u 12 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, soba 57/II, Vjećnica.
OBAVIJEST OBRANA DOKTORSKOG RADA       Ovime se objavljuje da će se javna obrana doktorskog rada Ivane Božac pod naslovom:     „ Odgovornost za štetu u okviru službeničkog prava Europske unije “       održati 15. studenog 2019. godine u 12 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana 7.