Obrana doktorskog rada

Obavijesti
Obrana doktorskog rada Ivice Luketića pod nazivom Kratkotrajne kazne zatvora u suvremenom hrvatskom kaznenom pravu održat će se 3. listopada 2023. u 13,30 sati  Ćirilometodska 4, dvorana 7.  
Obrana doktorskog rada Lidije Horvat pod nazivom "Okrutno, nečovječno i ponižavajuće postupanje prema osobama lišenim slobode: hrvatsko iskustvo u kontekstu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava" održat će se 28. 9. 2023. sa početkom u 14,00 sati Gundulićeva 10, dvorana 8