Europsko pravo

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europska pravna tradicija 1 6.0
0,0,0
INFO
EU u međunarodnom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Institucije i pravni sustavi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo država članica EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti 1 6.0
0,0,0
INFO
Europski sud za ljudska prava - kaznenopravni aspekti 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo trgovačkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva 2 3.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnje tržišta EU 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko obiteljsko pravo 3 3.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo tržišne utakmice 3 6.0
0,0,0
INFO
Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti 3 6.0
0,0,0
INFO
Javnofinancijsko pravo EU 3 3.0
0,0,0
INFO
Opća načela prava u praksi Europskog suda 3 3.0
0,0,0
INFO