Ovime se objavljuje da će se javna obrana teme doktorskog rada Nevene Aljinović pod naslovom:

"Sudska kontrola posebnih dokaznih radnji"

održati 20. ožujka 2020. u 12 sati, dvorana V/II, Trg Republike Hrvatske 14.

Popis obavijesti