22. srpnja 2020. sa početkom u 10,00 h, održat  će se preko web-aplikacije Google Meet obrana doktorskog rada Ratimira Prpiča pod nazivom “Međunarodnopravno uređenje suvremenih oružanih sukoba na moru”.

Popis obavijesti