Obrana teme doktorskog rada Dijane Vragović pod naslovom Pristanak oštećenika u kontekstu građanskopravne odgovornosti za štetu održat će se online 14. prosinca 2020. u 9:45 sati, putem Google Meet aplikacije.

Popis obavijesti