Ovime se objavljuje da će se obrana doktorskog rada Pere Mihaljevića pod naslovom Kriminološka i kaznenopravna analiza prostitucije u Hrvatskoj održati u utorak, 16. veljače 2021. sa početkom u 10,00 sati, putem web aplikacije Google meet - meet.google.com/kib-tviv-een

Popis obavijesti