Ovime se objavljuje da će se obrana teme doktorskog rada Ivana Akrapa pod naslovom: „Dokumentarni inkaso“ održati u ponedjeljak, 25. 01. 2021. sa početkom u 10,00 sati, putem web-aplikacije Microsoft Teams.

Popis obavijesti