Obrana teme doktorskog rada Josipa Dešića pod naslovom Odgovornost za štetu počinjenu putem računala i računalnih mreža održat će se online 14. prosinca 2020. u 9 sati, putem Google Meet aplikacije.

Popis obavijesti