za upis jednog polaznika na združeni poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina Human Rights, Society, and Multi-Level Governance“

Natječaj objavljen 21.09.2020.

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet 

 Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

n a t j e č a j

za upis jednog polaznika

na združeni poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

„Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina / Human Rights, Society, and Multi-Level Governance“

 

            Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij izvodi se u trajanju od šest semestara.

Na studij se ima pravo upisati osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij prava, socijalnog rada, socijalne politike ili sociologije

S prijavljenim kandidatima bit će obavljen razgovor. Pri odabiru kandidata osobito će se vrednovati dosadašnja prosječna ocjena na studiju, kao i pripremljeni prijedlog istraživačkog projekta koji će se razvijati unutar doktorskog studija.

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine.

S izabranom osobom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Prijave se primaju do 15. listopada 2020. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

            Uz prijavu je obvezno priložiti:

  • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti,
  • prijedlog istraživačkog projekta u području doktorskog studija, 
  • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena,
  • potvrde o znanju jezika

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana po provedenom natječaju.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici http://www.humanrights-jointphd.org/

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: tajnistvo@pravo.hr odnosno na telefon broj: 4564 302.

           

Popis obavijesti