Objavljujemo da će se javna obrana teme doktorskog rada Nevene Aljinović pod naslovom:

"Sudska kontrola posebnih dokaznih radnji"

održati 28. svibnja 2020. u 12 sati, dvorana 3, Gundulićeva 10.

Popis obavijesti