Ovime se objavljuje da će se obrana teme doktorskog rada Ive Bjelinski Radić pod naslovom Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi održati 9. ožujka 2021. sa početkom u 10 sati putem Google Meeta - https://meet.google.com/dpx-eddx-dtc

Popis obavijesti