Obrana teme doktorskog rada Ive Brkića pod nazivom Kaznenopravna odgovornost liječnika za kazneno djelo nesavjesnog liječenja .

Početak obrane u 11 sati preko web-aplikacije Google meet link https://meet.google.com/knt-jsyq-pcd.

Popis obavijesti