RASPORED PREDAVANJA U SEDMOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u sedmom semestru

Studenti su na predavanjima i seminarima podijeljeni u grupe koje su vidljive u ovoj tablici. Unos podataka u ISVU i Merlin je u tijeku, pa je moguće da su neki studenti u Merlinu ili u ISVU-u razvrstani u pogrešnu grupu. Referada će samostalno ispraviti sve pogrešne upise. Studenti ne moraju obavještavati referadu o tome da su u ISVU-u ili Merlinu pogrešno grupirani.

Termini i lokacije održavanja nastave vidljivi su iz dokumenata u nastavku.

TURNUS A


Građansko procesno pravo (Turnus A) - kod za upis u Teams: zoffz11

Trgovačko pravo (Turnus A)  - kod za upis u Teams: d6aqheg

Upravno pravo (Turnus A)  - kod za upis u Teams: nj41a30


Seminari


Građansko procesno pravo - seminar (A - GR1)

Građansko procesno pravo - seminar (A - GR2)

Građansko procesno pravo - seminar (A - GR3)


Trgovačko pravo - seminar (A - GR1)

Trgovačko pravo - seminar (A - GR2)

Trgovačko pravo - seminar (A - GR3)


Upravno pravo - seminar (A - GR1)

Upravno pravo - seminar (A - GR2)

Upravno pravo - seminar (A - GR3)

Upravno pravo - seminar (A - GR4)

 

 

TURNUS B


Građansko procesno pravo (Turnus B)  - kod za upis u Teams: u45q3r7

Trgovačko pravo (Turnus B) - kod za upis u Teams: 5rve74z

Upravno pravo (Turnus B) - kod za upis u Teams: b1q1aox

 

Seminari

Građansko procesno pravo - seminar (B - GR1) 

Trgovačko pravo - seminar (B - GR1)

Upravno pravo - seminar (B - GR1)

 

 


Repozitorij