RASPORED PREDAVANJA ZA IZVANREDNE STUDENTE:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u ljetnom semestru za izvanredne studente

Predavanja iz Radnog i socijalnog prava održavaju se u dvorani I.,  Gundulićeva 10.

Predavanja iz Pomorskog i općeprometnog prava održavaju se u dvorani III., Trg Republike Hrvatske 3.

Predavanja iz Međunarodnog privatnog prava i Prava društva održavaju se u dvorani III., Gundulićeva 10.