RASPORED PREDAVANJA U TREĆEM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u trećem (zimskom) semestru

A) Studenti koji prvi put upisuju neki od predmeta trećeg semestra

U trećem semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u dva turnusa (A, B). Obvezne predmete studenti polažu u blokovima (jedan za drugim), prema shemi ispod. Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).

Raspored studenata po turnusima dostupan je ovdje.

Link za predavanje iz Obiteljskog prava: meet.google.com/phi-kbti-rwp

Link za predavanje iz Ustavnog prava 24. rujna u 16 sati: meet.google.com/dgh-nphd-myk

Turnus A ima nastavu od 8 do 12 sati, a turnus B od 16 do 20 sati

 

B) Studenti koji ponovno upisuju neki od predmeta trećeg semestra:

  - mogu polagati ispite na bilo kojem od modularnih rokova (28. listopada, 9. prosinca, 1. veljače), bez obzira izvodi li se u tom bloku nastava ili ne, kao i na općem ispitnom roku

 - bit će automatski pridruženi u e-kolegije na Merlinu na svim predmetima, a nastavu mogu pratiti u bilo kojem od modula, sukladno rasporedu koji im najbolje odgovara.