RASPORED PREDAVANJA U TREĆEM SEMESTRU:
Raspored predavanja u trećem (zimskom) semestru

NOVI RASPORED za studente koji su upis na studomatu obavili poslije 19. rujna i nisu bili raspoređeni po turnusima, na strane jezike i seminare dostupan je OVDJE.

 

Predavanja za drugu godinu studija započinju u ponedjeljak, 23. rujna.

IZMIJENJENI RASPORED STUDENATA PO TURNUSIMA, POPIS DODIJELJENIH SEMINARA I STRANIH JEZIKA DOSTUPAN JE NA OVOM LINKU. Mole se studenti kojima eventualno nije pravilno upisana grupa (nakon odobrene molbe za izmjenu) da se jave prodekanu za nastavu osobno u utorak 1. listopada u 9 sati, ili mailom na marko.juric@pravo.hr.

U trećem semestru integriranog pravnog studija studenti su razvrstani u tri turnusa (A, B, i C). Nastava se odvija u dvorani II na TRH 14, u sljedećim terminima:

Turnus A: Od 8 do 12 sati

Turnus B: Od 12 do 16 sati

Turnus C: od 16 do 20 sati

GRUPA DVORANA VRIJEME PLAN NASTAVE
Ustavno pravo TRH 14, dv. 2. 8-12 UP-A
Pravo informacijskih tehnologija TRH 14, dv. 2. 12-16  
Obitleljsko pravo TRH 14, dv. 2. 16-20 OP-C

Obvezne predmete studenti polažu u blokovima (jedan za drugim), prema sljedećoj shemi:

Nakon svakog odslušanog bloka studenti imaju mogućnost polagati predmet tog bloka. Studenti mogu polagati svaki predmet samo jednom tijekom prva tri bloka (u onom bloku u kojem su pohađali predavanja iz tog predmeta). Predmet koji student ne položi nakon predavanja u bloku može se do kraja semestra pohađati još jednom (na općem ispitnom roku). Na ovaj način se svaki predmet prvog semestra može polagati dva puta (jednom u bloku i jednom na općem ispitnom roku).