RASPORED PREDAVANJA U TREĆEM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u trećem semestru

 

Studenti su na predavanjima i seminarima podijeljeni u grupe koje su vidljive u ovoj tablici. Unos podataka u ISVU i Merlin je u tijeku, pa je moguće da su neki studenti u Merlinu ili u ISVU-u razvrstani u pogrešnu grupu. Referada će samostalno ispraviti sve pogrešne upise. Studenti ne moraju obavještavati referadu o tome da su u ISVU-u ili Merlinu pogrešno grupirani.

Termini i lokacije održavanja nastave vidljivi su iz dokumenata u nastavku.

 

TURNUS A


Obiteljsko pravo (Turnus A) - kod za upis u Teams: 7fwoq2c

Pravo informacijskih tehnologija (Turnus A) - kod za upis u Teams: 5nt7fwf

Ustavno pravo (Turnus A) - kod za upis u Teams: brba3j2

 

Strani jezici


Engleski jezik pravne struke III (A - GR1)

Engleski jezik pravne struke III (A - GR2)

Engleski jezik pravne struke III (A - GR3)

Engleski jezik pravne struke III (A - GR4)

 

Seminari


Obiteljsko pravo - seminar (A - GR1)

Obiteljsko pravo - seminar (A - GR2)

Obiteljsko pravo - seminar (A - GR3)

Obiteljsko pravo - seminar (A - GR4)


Pravo informacijskih tehnologija - seminar (A - GR1)

Pravo informacijskih tehnologija - seminar (A - GR2)
 

Ustavno pravo - seminar (A - GR1)

Ustavno pravo - seminar (A - GR2)

Ustavno pravo - seminar (A - GR3)

Ustavno pravo - seminar (A - GR4)

 

 

TURNUS B


Obiteljsko pravo (Turnus B) - kod za upis u Teams: i3yqd9y

Pravo informacijskih tehnologija (Turnus B) - kod za upis u Teams: ggpmoti

Ustavno pravo (Turnus B) - kod za upis u teams: 0ontngl

 

Strani jezici

Engleski jezik pravne struke III (B - GR1)

Njemački jezik pravne struke III (B - GR1)

 

Seminari

Obiteljsko pravo - seminar (B - GR1)

Pravo informacijskih tehnologija - seminar (B - GR1)

Ustavno pravo - seminar (B - GR1)

 

 


Raspored studenata po grupama unutar predavanja i seminara