RASPORED PREDAVANJA U TREĆEM SEMESTRU:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Raspored predavanja u trećem semestru